BestyrelsesmødeReferat

Bestyrelsesmøde 23/10/2018

24. oktober 2018

23/10/2017: Referat fra møde Hammeren 18.

Tomas Andersen Lunden 58c har et ønske om brugsret af ca 50m2 hjørneområde mellem sin matrikel og Dorte Glintborg Hammeren 50. Tilhører matrikel 48 ( Plantage legepladsen). Området bliver ikke brugt i øjeblikket. Der er enighed i bestyrelsen om at området vil blive pænere og hvis begge naboer er enige vil der blive udarbejdet dokument hvor der gives brugsret og vedligeholdelsespligt.

Affald fra Grøn dag ved søerne på Hammeren skal fjernes, men træ ved bækken skal fældes først og ligeledes renses op i rønnebær træer. Aftalt at dette gøres af bestyrelsen. Lørdag uge 44 kl 10. Mødes ved Kurt

Hvis der bliver udgifter til reparation af udstyr efter organiseret grøn dag i foreningens regi, er der enighed om, at dette efter vurdering kan erstattes. Til gengæld vil der ikke blive oprettet maskinpark i foreningens regi.

Affald kører uændret ingen nye løsninger fundet. Drøftet om skilte på borde ville hjælpe, men umiddelbart ikke tiltro til dette hjælper i forhold til pris.

I forbindelse med støjvold været kontakt til grundejerforening Væbnerhatten som har lignende problemer. Aftalt fortsat samarbejde og udveksling af erfaringer.

Hjemmeside: Tilbud 10.000 kr. Ny hjemmeside som er mere interaktiv og undervisning i brug følger med. Der vurderes at tilbudet synes godt og accepteres.

I vejfonden står der 225.000 Grundejerforeningen 207.000

Næste møde: Hos Danny 11/2 2019.