Regnskab

Budget 2018

25. december 2018

Budgettet for grundejerforeningen 2018 er nu færdigt.

Ønskes nogle af punkterne uddybet, kan kasserer Danny Hansen kontaktes.

 

Indtægter
Kontingenter 122.000,00
Rente 500,00
Investering og vedligeholdelse
Vedligeholdelse af foreningens område -85.000,00
Snerydning -10.000,00
Møder og administration -17.000,00
Aktivitetsdage -5.000,00
Forsikring -4.000,00
Samlet resultat for grundejerforeningen 1.500,00